Sunday, December 30, 2012

Iran - Immediately stop the execution of political prisoner Behrouz Alkhani

(1) Iran - Immediately stop the execution of political prisoner Behrouz Alkhani

Four prisoners were hanged in central Iran today- 11 executions since the Christmas Eve - Iran Human Rights

Four prisoners were hanged in central Iran today- 11 executions since the Christmas Eve - Iran Human Rights

Stop sending asylumchildren who are born or lived more than 3 years here out of Norway!

Stop sending asylumchildren who are born or lived more than 3 years here out of Norway!

Nasrin Sotoudeh’s Husband, Reza Khandan Extends Gratitude To All Who Supported His Family « persianbanoo

Nasrin Sotoudeh’s Husband, Reza Khandan Extends Gratitude To All Who Supported His Family « persianbanoo

Israel court: Haneen Zoabi can run in upcoming election | Maan News Agency

Israel court: Haneen Zoabi can run in upcoming election | Maan News Agency

Nasjonal markering for de lengeværende asylbarna: Tromsø

(5) Nasjonal markering for de lengeværende asylbarna: Tromsø

Markering for asylborn - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

Markering for asylborn - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

Lystog for papirløse torsdag 12. januar

(5) Lystog for papirløse torsdag 12. januar

– Molboland, sier domprost - Aftenbladet.no

– Molboland, sier domprost - Aftenbladet.no

Thursday, December 27, 2012

Ska utvisas efter 22 år i Sverige | Nyheter | Expressen | Senaste nytt - Nyheter Sport Nöje TV

Ska utvisas efter 22 år i Sverige | Nyheter | Expressen | Senaste nytt - Nyheter Sport Nöje TV

Norges asylpolitikk er avkledd - Aftenbladet.no

Norges asylpolitikk er avkledd - Aftenbladet.no

Utlendingsnemnda: Kom tilbake om fem år - Aftenbladet.no

Utlendingsnemnda: Kom tilbake om fem år - Aftenbladet.no

Markering for asylborn - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

Markering for asylborn - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

Avisklipp: Dommedag for asylbarna

Avisklipp: Dommedag for asylbarna

Slik kontrollerer det iranske internettpolitiet Internett - Aftenposten

Slik kontrollerer det iranske internettpolitiet Internett - Aftenposten

Han var dödssjuk men kunde flyga 18 timmar enligt MV « Rättvisepartiet Socialisterna Stockholm

Han var dödssjuk men kunde flyga 18 timmar enligt MV « Rättvisepartiet Socialisterna Stockholm

Iran: Political prisoner Younes Aghayan Ali Beglou transferred for execution | mojahedin.org |

Iran: Political prisoner Younes Aghayan Ali Beglou transferred for execution | mojahedin.org |

Saturday, December 22, 2012

- Skammer meg over å være norsk - bt.no

- Skammer meg over å være norsk - bt.no

Venstre - Dommen viser at lovverket må endres

Venstre - Dommen viser at lovverket må endres

Etiopiarar klagar Noreg inn for Strasbourg - www.mre.no - NPK Direkte

www.mre.no - NPK Direkte


Etiopiarar klagar Noreg inn for Strasbourg

Norsk Organisasjon for Asylsøkere - NOAS om høyesterettsdommen

Norsk Organisasjon for Asylsøkere - NOAS om høyesterettsdommen

Knusende dom mot barna - Ytring

Knusende dom mot barna - Ytring

Høyesterett: Mahdi og Verona får ikke bo i Norge - VG Nett om Asyl-debatten

Høyesterett: Mahdi og Verona får ikke bo i Norge - VG Nett om Asyl-debatten

Justitiarius støtter mindretallet - Norge - NRK Nyheter

Justitiarius støtter mindretallet - Norge - NRK Nyheter

SV vil kjempe videre for asylbarna - Sosialistisk Venstreparti

SV vil kjempe videre for asylbarna - Sosialistisk Venstreparti

Vi kräver att Barnkonventionen ska bli svensk lag

Vi kräver att Barnkonventionen ska bli svensk lag

SV vil kjempe videre for asylbarna - Sosialistisk Venstreparti

SV vil kjempe videre for asylbarna - Sosialistisk Venstreparti

Biskop-opprør etter asyldom - Norge - NRK Nyheter

Biskop-opprør etter asyldom - Norge - NRK Nyheter

Seth Penalver to Be Released From Florida’s Death Row « Punishable by Death

Seth Penalver to Be Released From Florida’s Death Row « Punishable by Death

- Ikke overrasket, men veldig skuffet - Hordaland - NRK Nyheter

- Ikke overrasket, men veldig skuffet - Hordaland - NRK Nyheter

- Ikke stolt over å være norsk - NRK

- Ikke stolt over å være norsk - NRK

Nasrin Sotoudeh -PEN Festival Award Presentation on Vimeo

Nasrin Sotoudeh -PEN Festival Award Presentation on Vimeo

Thursday, December 20, 2012

HØYESTERETT NEKTER ADGANG TIL RETTSLIG PRØVING AV ETIOPIA-AVTALEN

Asylum today: HØYESTERETT NEKTER ADGANG TIL RETTSLIG PRØVING AV ETIOPIA-AVTALEN

450 etiopiarar avviste i Høgsteretten - Nord-Jæren - NRK Nyheter

450 etiopiarar avviste i Høgsteretten - Nord-Jæren - NRK Nyheter

Avviste søksmål fra 450 etiopiere - Aftenbladet.no

Avviste søksmål fra 450 etiopiere - Aftenbladet.no

Etiopiernes søksmål avvist av Høyesterett - Utrop

Etiopiernes søksmål avvist av Høyesterett - Utrop

Kun én har fått arbeidstillatelse i år - P4 Radio Hele Norge

Kun én har fått arbeidstillatelse i år - P4 Radio Hele Norge

– Ei fantastisk julegåve til oss - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

– Ei fantastisk julegåve til oss - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

HØYESTERETT NEKTER ADGANG TIL RETTSLIG PRØVING AV ETIOPIA-AVTALEN

PRESSEMELDING

Advokatene Bent Endresen og Kjell M. Brygfjeld i Advokatfirmaet EBT AS leverte i mars inn stevning til Oslo tingrett med krav om at utvisningsvedtak for ca. 450 etiopiske flyktninger ikke kunne gjennomføres med tvang i medhold av den såkalte "Returavtalen" mellom Etiopia og Norge. Stevningen var ledsaget av et krav om en midlertidig forføyning og med krav om et umiddelbart forbud mot å anvende avtalen for tvangsretur av etiopere.

Nå vil saken mest sannsynlig bli brakt inn for den den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Det rettslige grunnlaget for søksmålet er i korthet at bruken av "Returavtalen" innebærer en kollektiv deportasjon av etiopere som er nektet opphold her i landet, en ordning som er i strid med våre internasjonale forpliktelser etter Den europeiske mennskerettighetskonvensjonen.

I tillegg er det anført at utsending av barn er i strid med våre forpliktelser etter Barnekon-vensjonen idet innvandringspolitiske hensyn tillegges større vekt enn hensynet til barnets beste ved vurderingen av om barn skal få opphold i landet. Dette spørsmålet har nylig vært behandlet i to saker i plenum i Høyesterett, og en avgjørelse ventes om kort tid.

Oslo tingrett avviste søksmålet under henvisning til at det ikke var grunnlag for å behandle de 450 sakene i en sak etter reglene i tvisteloven om forente saker. Det ble også lagt til grunn at stevningen ikke tilfredsstilte lovens krav, noe som ble rettet opp for tingretten. Uansett var alle formalia i orden for en av saksøkerne, men også hans sak ble avvist.

Etter anke opprettholdt Borgarting lagmannsrett avgjørelsen om avvisningen, og anken til Høyesterett ble avvist uten behandling under henvisning til at saken ikke har betydning utenfor den konkrete saken og at det heller ikke er andre forhold som tilsier at saken tas til behandling.

Tatt i betraktning at saken, ved retur til Etiopia, gjelder liv og helse for et stort antall personer som oppholder seg i Norge og at det er anført et manifest brudd på våre internasjonale forpliktelser er Høyesteretts begrunnelse overraskende.

De aktuelle saksøkerne har ingen andre praktiske muligheter til å få prøvd spørsmålet om de kan returneres under returavtalen. Individuelle søksmål for hver enkelt av saksøkerne er for alle praktiske formål umulig gitt at deres årsinntekt er kr. 0 dersom de bor utenfor asylmottak og netto kr. 21.600 for en enslig saksøker på mottak.

Vi betrakter dette som en nektelse av adgang til å få en rettslig prøving av de spørsmål som saken reiser og saken vil nå høyst sannynlig bli brakt inn for Den europeiske mennskerettighetsdomstolen med påstand om brudd på våre forpliktelser under EMK art. 6 til å sørge for "access to Court".

Det vil samtidig bli krevd midlertidig forføyning etter den såkalte "Rule 39" med forbud mot utsending inntil hovedspørsmålet er avklart.

Ytterligere informasjon kan fås hos

Girum Zeleke 45056294
Advokat Bent Endresen 91392423
Adokat Kjell M. Brygfjeld 90873793

Stop Targeting and Harassing BBC Journalists’ Families in Iran : International Campaign for Human Rights in Iran

Stop Targeting and Harassing BBC Journalists’ Families in Iran : International Campaign for Human Rights in Iran

Kom nærmere

(13) Kom nærmere

Hellas må ta ansvar for asylsøkere | Amnesty International

Hellas må ta ansvar for asylsøkere | Amnesty International

Tuesday, December 18, 2012

Iran: Activists Fleeing Assault on Civil Society | Human Rights Watch

Iran: Activists Fleeing Assault on Civil Society | Human Rights Watch

Etterforsk forsvunne barn - Aftenposten

Etterforsk forsvunne barn - Aftenposten

Mener Utlendingsnemnda tar feil om kirkeasylfamilie: – Overser hensynet til barna | rb.no

Mener Utlendingsnemnda tar feil om kirkeasylfamilie: – Overser hensynet til barna | rb.no

Har bodd ti år på asylmottak - Hamar Arbeiderblad

Har bodd ti år på asylmottak - Hamar Arbeiderblad

Iransk familiefar tvinges til lediggang - Troms og Finnmark - NRK Nyheter

Iransk familiefar tvinges til lediggang - Troms og Finnmark - NRK Nyheter

Biskop Midttømme - NRK TV - Distriktsnyheter Møre og Romsdal - 18.12.2012

NRK TV - Distriktsnyheter Møre og Romsdal - 18.12.2012

Høyesterett har avvist søksmålet fra etioperne - 18.47 i innslaget - NRK TV - Distriktsnyheter Rogaland - 18.12.2012

NRK TV - Distriktsnyheter Rogaland - 18.12.2012

 Høyesterett har avvist søksmålet fra etioperne - 18.47 i innslaget - NRK TV

450 etiopiarar avviste i Høgsteretten - Nord-Jæren - NRK Nyheter

450 etiopiarar avviste i Høgsteretten - Nord-Jæren - NRK Nyheter

Frykter masseutsendelser i jula - NRK

Frykter masseutsendelser i jula - NRK

Friday, December 14, 2012

Sterkt vitnesbyrd fra iransk menneskerettighetsadvokat / FN-sambandet

Sterkt vitnesbyrd fra iransk menneskerettighetsadvokat / FN-sambandet

Over 100 henrettelser på 23 dager- Iran! - Nye meninger

Over 100 henrettelser på 23 dager- Iran! - Nye meninger

– Ett barn som forsvinner er ett for mye - Østlandssendingen - NRK Nyheter

– Ett barn som forsvinner er ett for mye - Østlandssendingen - NRK Nyheter

Her holdes barn som slaver - nyheter - Dagbladet.no

Her holdes barn som slaver - nyheter - Dagbladet.no

Barneombudet slakter systemet som skal ta vare på asylbarna

Barneombudet slakter systemet som skal ta vare på asylbarna

Justisdepartementet vil granske slave-sakene

Justisdepartementet vil granske slave-sakene

Nathan er Årets bergenser - ba.no

Nathan er Årets bergenser - ba.no

Friday, November 30, 2012

Utvisades till Syrien – torterades i en månad | Nyheter | Aftonbladet

Utvisades till Syrien – torterades i en månad | Nyheter | Aftonbladet

RS Haninge: Tortyrskandalen: Fares Mahmud är tillbaka i Sverige

RS Haninge: Tortyrskandalen: Fares Mahmud är tillbaka i Sverige

Venstre - Alene om å kjempe for barns rettigheter

Venstre - Alene om å kjempe for barns rettigheter

VG Nett - Venstre alene om barnekonvensjon - Nyheter innenriks

VG Nett - Venstre alene om barnekonvensjon - Nyheter innenriks

Stortingsmelding skuffer - Nyheter - Lillesands-Posten

Stortingsmelding skuffer - Nyheter - Lillesands-Posten

Mener det vil komme flere asylsøkere med Frp-politikk - VG Nett

Mener det vil komme flere asylsøkere med Frp-politikk - VG Nett

Norge degradert | Morgenbladet

Norge degradert | Morgenbladet

Sliter med depresjon og uro - Nyheter - Lillesands-Posten

– Sliter med depresjon og uro - Nyheter - Lillesands-Posten

Thursday, November 1, 2012

Great Iran: 33 Female Political Prisoners Demand an Apology fr...

Great Iran: 33 Female Political Prisoners Demand an Apology fr...:   33 Female Political Prisoners Demand an Apology from the Head of Evin Prison Following the Aggressive Raid on Female Ward November ...

Saturday, October 27, 2012

Hillary Clinton calls on Iranian gov’t to release jailed filmmaker and ‘all political prisoners’ | Persian Icons

Hillary Clinton calls on Iranian gov’t to release jailed filmmaker and ‘all political prisoners’ | Persian Icons

Awramba Times » Ethiopian activists in Norway hold a protest against massive human right violations back home

Awramba Times » Ethiopian activists in Norway hold a protest against massive human right violations back home

Vil ha gransking av «skrekkmottak» - VG Nett om Asyl-debatten

Vil ha gransking av «skrekkmottak» - VG Nett om Asyl-debatten

Tent av asylsak -ht.no - nyheter, sport, kultur og økonomi fra Harstad og Hålogaland - landsdelens eldste avis

Tent av asylsak -ht.no - nyheter, sport, kultur og økonomi fra Harstad og Hålogaland - landsdelens eldste avis

Margreth Olin snakker om de andre | Film | Intervju | NATT&DAG

Margreth Olin snakker om de andre | Film | Intervju | NATT&DAG

Norsk Organisasjon for Asylsøkere - NOAS reagerer på behandling av asylsøkere

Norsk Organisasjon for Asylsøkere - NOAS reagerer på behandling av asylsøkere

Sakharov-prisen til iranere - vl.no

Sakharov-prisen til iranere - vl.no

European Parliament visit to Iran canceled | Reuters

European Parliament visit to Iran canceled | Reuters

- Unge mister livsgnisten mens de sitter på Dale - Aftenbladet.no

- Unge mister livsgnisten mens de sitter på Dale - Aftenbladet.no

– Viser at folk bryr seg | rogalandsavis.no

– Viser at folk bryr seg | rogalandsavis.no

SV-Inga Marte vil flytte Hasan og Husein ut av mottaket - VG Nett om Asyl-debatten

SV-Inga Marte vil flytte Hasan og Husein ut av mottaket - VG Nett om Asyl-debatten

Avisklipp: Skjebner blant oss

Avisklipp: Skjebner blant oss

Asylpolitikken må endres - Sosialistisk Venstreparti

Asylpolitikken må endres - Sosialistisk Venstreparti

Derfor kjemper vi for en rettferdig asylpolitikk « Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Derfor kjemper vi for en rettferdig asylpolitikk « Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Friday, October 26, 2012

Fengsling av småbarn i Norge - Nye meninger

Fengsling av småbarn i Norge - Nye meninger

Forventer bedring for asylbarn - P4 Radio Hele Norge

Forventer bedring for asylbarn - P4 Radio Hele Norge

Olin håper Jens vil se hennes nye film - Aftenbladet.no

Olin håper Jens vil se hennes nye film - Aftenbladet.no

Norges skam - Aftenbladet.no

Norges skam - Aftenbladet.no

VG Nett - Våre barn - Meninger

VG Nett - Våre barn - Meninger

Anmeldelse: De andre - FilmMagasinet

Anmeldelse: De andre - FilmMagasinet

Ansikt til ansikt | Morgenbladet

Ansikt til ansikt | Morgenbladet

Asylbarna: - Jeg kan ikke leve uten broren min - VG Nett

Asylbarna: - Jeg kan ikke leve uten broren min - VG Nett

Asylbarna: - Jeg kan ikke leve uten broren min - VG Nett

Asylbarna: - Jeg kan ikke leve uten broren min - VG Nett

Thursday, October 25, 2012

Skriften på veggen - bt.no

Skriften på veggen - bt.no

Asylmottak-ansatte: UDI bryr seg ikke om oss - VG Nett om Asyl-debatten

Asylmottak-ansatte: UDI bryr seg ikke om oss - VG Nett om Asyl-debatten

Asylmottak-ansatte: UDI bryr seg ikke om oss - VG Nett om Asyl-debatten

Asylmottak-ansatte: UDI bryr seg ikke om oss - VG Nett om Asyl-debatten

Regjeringen mener asylbarna er for dyre for Norge - VG Nett om Afghanistan

Regjeringen mener asylbarna er for dyre for Norge - VG Nett om Afghanistan

UDI lover ingen endring etter Olins film | ABC Nyheter

UDI lover ingen endring etter Olins film | ABC Nyheter

VG Nett - 17 asylsøkere døde i norske mottak hittil i år - Nyheter innenriks

VG Nett - 17 asylsøkere døde i norske mottak hittil i år - Nyheter innenriks

VG Nett - Barna Norge ikke vil ha - Nyheter innenriks

VG Nett - Barna Norge ikke vil ha - Nyheter innenriks

Varsler storaksjoner mot 10.000 asylsøkere - Nordland - NRK Nyheter

Varsler storaksjoner mot 10.000 asylsøkere - Nordland - NRK Nyheter