Venter på far

Publisert av Thor Bjarne Bore 17 juli, 2011
 
Generelt:
Gratulerer, Knut Storberget. Du og din regjering lykkes bedre og bedre i bestrebelsene på å minske avstanden til Fremskrittspartiet i asylpolitikken. Men pass på, det blir farlig, avstanden øker hvis dere gjør alvor av trusselen om å sikre at barns interesser blir ivaretatt i asylprosessen. Hold fast på praksis.
Fremskrittspartiet, ikke ta noe for gitt! Dere har vært uslåelige i verbaldelen i denne disiplinen, men regjeringens praksis kan innhente dere. Ein skigard treng’kje vara evig, veit du.

Gratulerer, regjeringen, med fasthet, rak rygg og kompromissløs evne til i handling å tale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg rett imot. Den må ikke komme her og komme her: “Norge kan ikke la nasjonale interesser gå foran hensynet til hva som er best for et enkelt barn”. Selvfølgelig kan gamle Noreg, nørst i grendom? Sier FN at landene til enhver tid må la barnekonvensionen og hensynet til barns rettigheter styre de innvandringspolitiske prioriteringer? FN mener så mye rart. Menneskerettigheter, det er den politikk som den rødgrønne regjeringen hver tid praktiserer.

Gratulerer, regjeringen, med en verdig markering av Nansenåret, der dere har bestemt at vi Storberget sier: Norge er blitt tryggere mot uheldig påvirkning av hans humanitære verdier og kunnskap om Nansens humanitære virke.

Spesielt:
Gratulerer, avdelingsdirektør Ole Johan Heir i Politiets Utlendingsenhet og politiet i Stavanger. Dere trengte ikke mer enn fire barske politimenn og huset omringet av politi for å ta Kamuran Kaplan kl.04 om natten og få ham tvangsssendt til Tyrkia. Det er slik man skal prioritere, slik man skal bruke overtiden, slik man skal bruk menneskelige ressurser, og det er slik man kan få statuert et eksempel og minne oss om viktigheten av avskrekkende “politistat-metoder” (Kaplans advokat, som var på ferie. Tilfeldig?). Når en asylsøker er så dum at han aldri har forsøkt å skjule seg eller ta til motverge, kan han ikke vente annet.
Heir: “Vi foretar alltid en sikkerhetsvurdering før slike aksjoner”. Sikkert.

Gratulerer, alle som har presset på for at Borgarting lagmannsrett ble satt skikkelig på plass. “5 år gamle Rojins meget alvorlige barneautisme og hennes særlige behov for kontinuerlig oppfølging overskygger alle andre forhold…. oppfølgingsbehovet vil påføre familiemedlemmene en belastning langt utover det normale….mor fungerer marginalt…..far har aktivisert Rojin i det daglige og utgjør en grunnleggende støtte… må han reise ut kan utviklingsforstyrrelsen forverres….. familien blir neppe i stand til å forsørge seg selv. Kaplan må få bli”. Den slags lovforståelse kunne jo ikke bli stående .

Gratulerer UNE. Det er klart dere måtte anke denne dommen. Det skulle ta seg ut om vi beholdt en familiefar som i 10 år hatt fast jobb, fått skattekort, betalt to millioner kroner i skatt, blitt “ skiftleder og nøkkelmedarbeider, har tilegnet seg spesialkompetanse som krever lang opplæring”(arbeidsgiver) , har bodd på forskjellige adresser hos (UDI) i alle år siden og hver måned betalt UDI husleie for bolig.
Det er godt at noen skjærer igjennom slik at ikke stortingsrepresentant Solveig Horne, Frp, kan bli satt på plass når hun sier ”det ser ut til at Kaplan er en slik innvandrer vi ønsker oss. Han har lært seg norsk og han har forsørget familien i mange år”.
Det er som det er sagt fra rødgrønt hold: “Vi må vokte oss vel for de enkle løsningers tyranni”. Der fikk de den, de som mumler frem ureflekterte ønsker om å slippe et regelrytteriets tyranni der sterke humanitære aspekter vrakes av redsel for konsekvensene.

Og en spesiell gratulasjon til høyesterettsdommerne Karl Arne Utgård, Bård Tønder, Kristin Normann, Aage Thor Falkanger og Liv Gjølstad. Slik gutter og og jenter, det vil gamle Norge ha. De syntes UNE måtte få rett når den hadde utvist så stor energi og vilje til å bruke ressurser for å få opphevet vedtaket i Borgarting. Hjerteløst? “De hadde bare et hjerte til sammen, og det var ikke særlig bra det heller” ( Kaplans fagforening).

Gratulerer, politikere. Dere gir lover. Da er er viktig å gi jussen stort spillerom. Da er det viktig at lovene ikke er for presise og ikke får ta opp i seg ulike situasjoner.

Kondolerer, Høyre og Fremskrittspartiet. Hadde dere vært i regjering, kunne dere fått æren for å en minst like kompromissløs asylpolitisk linje, kjennetegnet mer av innvandringspolitiske hensyn enn av forståelse av barns rettigheter og behov. Dere trenger ikke vente mer enn to år før dere får velgernes svar. Kaplans familie må i beste fall stå bare i fem år og vente på far, vente på far, trykke seg mot ruten, vente på far.

PS.
To dommer ved Menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Høyesterett tvinger Utlendingsdirektoratet (UDI) til å endre praksis i utvisningssaker hvor barn er involvert:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article518247.ece

Om helgens begivenheter i Kaplan-saken:
http://www.aftenbladet.no/lokalt/Kaplan-hentet-av-politiet-i-natt-2837340.html

http://www.aftenbladet.no/lokalt/–Sterk-kontrast-til-Nansen-ret-2837448.html


http://www.aftenbladet.no/lokalt/–Dette-er-politistat-metoder-2837345.html

Mine tidligere kommentarer til Kaplan-saken:
http://bore-aktuelt.blogspot.com/2011/01/konsekvensene.html

http://bore-aktuelt.blogspot.com/2010/12/lovens-bokstav-humanitetens-alfabet.html'


http://bore-aktuelt.blogspot.com/2011/02/praktisk-nestekjrlighet.html