Thursday, December 1, 2011

Mohhamed Abdelrahim

Noen fakta, skrevet av Evy Ellingvåg:

Mohammad skal deporteres….hvorfor skal han det, og hva vil han møte?
Mohammad er en ung mann på ….år fra ….på Vestbredden. I 2009 (?) kom han som asylsøker til Norge, landet i nord som hadde gått lang i å anerkjenne palestineres rett til eget land – så langt at vi var med og laget Oslo-avtalen.
Når man er ung og mann i palestina, eksisterer det forventninger til at man skal forholde seg til en okkupasjon som har pågått i 60 år. Dette fører til at mange unge menn fra palestinske områder kommer i konflikt – enten med egne myndigheter, eller med israelske okkupasjonskrefter. Det er arven de har fått.
Fram til 2009 fikk så godt som alle palestinere flyktningstatus i Norge. For at man skal innvilges denne statusen, skal man ha en «velbegrunnet frykt for forfølgelse, på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemsskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning.» FNs høykommisær for flyktninger har anbefalt at ingen flyktninger fra Vestbredden eller Gaza returneres.
Til dette svarer UDI: «UNHCRs anbefalinger fra 2001, sier: “Under the current circumstances of generalized violence in Gaza and the West Bank, no returns of Palestinian refugees to these areas should be conducted”. UNHCR har ikke endret sine anbefalinger siden 2001, selv om situasjonen i stor grad har endret seg.
UDI følger ikke FNs anbefalinger når det gjelder retur av palestinere til Vestbredden/Gaza fordi vi mener at den generelle sikkerhetssituasjonen ikke lenger er av en så alvorlig karakter at alle personer fra Vestbredden og Gaza står i en reell fare for å bli utsatt for en umenneskelig behandling ved en eventuell retur.»
Litt raske fakta; (hentet fra UNRWAs OCHA )
• Det ukentlige gjennomsnittlige angrep fra bosettere som har resultert i Palestinske skadede og ødeleggelse av eiendom har økt med 40% i 2011, sammenliknet med 2010, og med over 165% sammenliknet med i 2009
• I 2011 har tre palestinere blitt drept og 167 blitt såret av israelske bosettere. I tillegg er en palestiner drept og 101 andre er såret av israelske soldater som følge av konflikter mellom bosettere og palestinere.
• Åtte israelske bosettere er drept og 30 skadet av palestinere i 2011, sammenliknet med fem drepte og 43 skadede i samme periode i 2010.
• I 2011 har nærmere 10 000 palestinsk-eide trær, primært oliventrær blitt skadet eller ødelagt av israelske bosettere. Dette undergraver levekårene til hundrevis av familier.
• I juli 2011 ble et samfunn på 127 mennesker fordrevet, som følge av gjentatte angrep fra bosettere.
• Over 90% av klager fra Palestinere til Israelsk politi vedrørende vold fra bosettere har blitt henlagt.
Disse faktaene er bare de som omhandler konflikter mellom bosettere og palestinere. Bosettingene er folkerettsstridige og brudd på avtaler mellom Israel og Palestina. Generalkommisær i UNRWA forteller at det ligger 3000 ordre om destruksjon av hus og venter, og han sier : "The worst is yet to come, unless much more urgent and effective pressure is exercised to stop these abuses."

Byggingen av muren mot Palestina begynte i 2003. Dette har åpenbart ført til et høyere konfliktnivå. UDIs uttalelse om at situasjonen har blitt bedre i perioden etter 2001 savner dekning i realitetene, og pr i dag er muren ca 670 km lang. Inne på Palestinsk område er det tusenvis av israelske check-points, og veier går mellom bosettingene, der palestinere ikke har lov å kjøre.
På denne bakgrunnen velger norske myndigheter å la være å følge FN’s høykommisærs anbefalinger – fordi vi ikke «syns» situasjonen har blitt verre siden 2009.
Mens Israelske myndigheter tilbakeholder Palestinske skattepenger som straff for at Palestina søkte om opptak i UNESCO, og mens den israelske stat opprettholder og utvider bosettinger inn på palestinsk område, mens den arabiske vår krever demokratiske rettigheter for millioner av innbyggere, henviser norske myndigheter til at det er trygt å returnere for en ung mann til Vestbredden.
Vær med på å kreve at vi forholder oss til høykommisærens anbefalinger, og bistå i kravet om at Mohammed må få den status som tilkommer ham; han er en statsløs på flukt fra krig og konflikt, og skal beskyttes etter de konvensjoner vi har tilsluttet oss!

No comments:

Post a Comment