Saturday, December 3, 2011

Transportert til Trandum for deportasjon

Kjære …. 24 dager før jul ble en 21 år gammel palestinsk asylsøker fra den Palestinske leiren ved Jakob Kirke hentet fra gata i Oslo og transportert til Trandum for deportasjon tilbake til vestbredden.

Mohammed Abu Arman kom til Norge 18 år gammel, har tilbragt to og et halvt år i asylmottak og har i ni måneder deltatt i demonstrasjon mot Norges inhumane asylpolitikk. Som mange unge palestinske menn har Mohammed opplevde å komme i en konflikt-situasjon med Fatah bevegelsen - noe som gjør at han med rette frykter for sitt liv. 

Det går klart fram både fra Landinfo, dokumenter fra uavhengige seriøse menneskerettighets organisasjoner og FNs høykommisær at Palestina regnes som et usikkert sted å oppholde seg i. Dette gjelder både på grunn av okkupasjons-situasjonen men også på grunn av at palestinerne kommer i konflikt med sine egne myndigheter. 

Hvorfor fortsetter Norge å deportere folk til en så usikker situasjon? Mens nordmenn teller ned dagene til lykkelig overdådig julefering, er hver dag fremover nå preget av frykt og uvisshet for palestinerne i leiren. Mohammed, deres kjære bror og minstemann i flokken, sitter i fengsel og alle bekymrer seg over hva som vil møte han i vestbredden. 

Palestinerne spør stadig; hvem kan vi støtte oss på? hvem kan vi snu oss til? HVEM står ansvarlige for våre liv? Hvem av oss blir den neste? Palestinerleiren og alle deres støttespillere ber om at norske politikere nå involverer seg i saken, ikke lukke øynene for hva som skjer i det som ofte kalles "verdens beste land" og krever at deportasjoner tilbake til et land som ikke offisielt eksisterer opphører. 

Start debatten om asylpolitikk, og start den nå! Det er på høy tid, og altfor mange skjebner er allerede blitt offer for en Norges asylpolitikk. Videre ber vi spesifikt om at saken til Mohammed Abu Arman blir behandlet på nytt. En av våre palestinske venner sier: Et liv uten håp, er intet liv. Deres drøm er enkel; å være et trygt menneske i et trygt samfunn. 

Vi appelerer til medmennesket i dere og håper at dere ikke ignoerer dette brevet. med vennlig hilsen, Palestinerleirens støttegruppe i Norge

No comments:

Post a Comment