Tuesday, March 20, 2012

Rett i fengsel da han landet i hjemlandet

...
RØMTE TIL TYRKIA: Behrooz Kafaei Zendehel bodde lenge i Mosjøen, og virket blant annet i Sjøgata som lærmaker. Etter at konvertitten ble tvangssendt til Iran har han nå greid å rømme til Tyrkia. (Foto: Jon Steinar Linga)

Rett i fengsel da han landet i hjemlandet

Behrooz bodde trygt i Mosjøen, og havnet i fengsel da han ble tvangssendt til Iran. Nå har han greid å rømme til Tyrkia.

Iraneren Behrooz Kafaei Zendehel kom til Norge i 2008 for å søke asyl. Zendehel fikk nylig endelig avslag på opphold fra Utlendingsnemnda (UNE) og ble tvangsreturnert fra Mosjøen til Iran 18. januar. Zendehel hevder selv at han har konvertert fra islam til kristendommen, og at han risikerer forfølgelse i Iran.

Drapstruet i fengsel

Zendehel er døpt i pinsemenigheten og har vært et aktiv medlem. Men UNE slo fast i sin begrunnelse om avslag at Zendehel ikke kan påregne risiko ved retur.
– Situasjonen er sånn at han ble fengslet i noen dager rett etter tilbakekomsten, sier biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen.
Han har engasjert seg enormt i saken, og har nylig snakket med Zendehel på telefonen. Han forteller at Zendehel hadde et ublidt møte med iranske myndigheter da han ankom hjemlandet.
– Det var ingen fysisk tortur, men myndighetene visste mye om det han hadde sagt og gjort i Norge. Hans konvertering til en annen religion var ett av elementene, og det var sterkt beklagelig og ikke akseptabelt. Han ble flere ganger truet med at morgenen etter ville han bli tatt av dage. Man kan jo bare tenke seg hva en slik trussel representerer, sier biskop Jørgensen.

Rømte til Tyrkia

Zendehel ble sluppet ut av fengsel etter noen dager, men med meldeplikt. Frykt og redsel for videre forfølgelse førte til at Zendehel nok en gang rømte hjemlandet.
– Han gikk under jorden og fikk støtte og hjelp av venner, og det ble organisert en fluktrute til Tyrkia, forteller biskopen. Nå befinner Zendehel seg i Ankara. Han skal få legge fram saken sin for FNs høykommissær for flyktninger 9. april. Håpet er at han vil få status som flyktning.

Mangler kompetanse

Jørgensen mener at UDI og UNE ikke har kompetanse til å vurdere religiøst ståsted hos asylsøkere. Dette har han gjort klart i et brev til UNE og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Biskopen understreker at UNE har gjort feil når de har kommet fram til at Zendehel ikke er kristen.
– Min opplevelse er at man ikke tar situasjonen for konvertitter i Iran på alvor i norsk utlendingspolitikk. En underkjenner den faren og det stresset som disse blir utsatt for i Den islamske republikk Iran, og har tydeligvis ikke kunnskap eller evne til å forstå trosskiftesituasjonen, sier han. Biskopen tror ikke at Zendehel har utgitt seg som kristen bare for å få opphold i Norge.
– På ingen måte. Tvert imot så har han tonet dette ned. Det har ført UNE til å tro at han ikke er en seriøs konvertitt, sier Jørgensen, som har hele bispemøtet i ryggen.

Risikerer henrettelse

«Bispemøtet forventer videre at myndighetene gir ansvarlige religiøse institusjoner en fagkyndig rolle i vurderingen av menneskers religiøse tro,» slår bispemøtet fast i en endelig uttalelse om norsk asylpolitikk. Menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights advarer sterkt mot å tvangsreturnere konvertitter til Iran.
– De risikerer å bli henrettet, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam.

No comments:

Post a Comment