Thursday, March 22, 2012

Sweden is trying to deport persecuted Iranian asylum-seekers

Sweden is trying to deport persecuted 

Iranian asylum-seekers

Posted on March 21, 2012
0

My country is still trying to violate International Law by sending people back to Iran, that is persecuted by the regime. If deported to Iran, the asylum-seekers will face detention and torture. Therefore, I would like to ask you to send the Swedish message below through the registrator:

 www.sweden.gov.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70266&m=popup&l=en


with subject: Deportationen av skyddsbehövande iranska asyl-sökande

Or you can send the English message, that you will find here:


www.bit.ly/GKJ2ffKära Migrationsminister,

Jag skriver till dig med anledning av att jag vill att vårt människorättsförsvarande land omedelbart stoppar deportationen av de 3 nedanstående Iranska asylsökanden, som har sökt skydd I Sverige från förföljelse av den islamska republiken Iran.

1) Hossein Jasbi (fall nr. 11.421.539) – en marxistisk regimkritisk aktivist och medlem av en politisk organisation bannlyst i Iran (Fedaeyin Minority); en frispråkig aktivist mot den islamska republikens regim under sin tid i Sverige, med flertalet tv-intervjuer; och medlem av en familj som är ett och har varit mål för våld av regimens hantlangare: hans bror och syster blev avrättade av regimen och hans far är fängslad.

2) Ali Azari Balsi (fall nr. 11.420.529) – En politisk aktivist som har deltagit vid och organiserat flertalet regimkritiska protestaktioner i Sverige och har rätt till asyl grundat i sur place-verksamhet en (Iranska regimens övervakning av exil-iranier i Sverige).

3) Mohammadreza Hamedian Esfahani (fall nr. 11-084450/11) – En kristen konvertit med dokumentation stämplat med islamska republikens sigill innehållande budskapet om att han har blivit fälld som avfälling (från Islam) och dömd till 10 år i fängelse, samt 75 piskrapp; den här domen verkställs om Esfahani blir tillbakasänd till Iran.

De tre bör omedelbart bli frisläppta och beviljade politisk asyl enligt internationell rätt. Det strider mot internationell rätt att något land, inkluderat Sverige, avhyser personer till deras hemländer, om de riskerar förföljelse för sin religion, politiska åsikter mm.

Den 3:e september 2010, fann Europadomstolen att Sverige bröt mot Artikel 3 i den Europeiska Konventionen angående skydd för de Mänskliga Rättigheterna och de Grundläggande Friheterna, genom att sända iranska oliktänkande tillbaks till Iran.

Trots detta, fortsätter Sverige försöka att sända aktivister som Jasbi, Balsi, Esfahani och andra tillbaks till Iran. Detta trots att de alla uppenbarligen och onekligen riskerar godtyckligt fängslande och tortyr av den islamska republiken Iran.

Med hänsyn till Migrationsministeriets grova och upprepade brott mot den internationella rätten när det gäller flyktingars rättigheter, vilken riskerar livet för iranier och andra asylsökanden, uppmanar jag Sverige att inte bara omedelbart stoppa deportationen av Jasbi, Balsi och Esfahani, utan även omedelbart stoppa alla deportationer till Iran.

No comments:

Post a Comment