Thursday, March 15, 2012

Debatten 15.03.12 - Asylbarna - Vår 2012 - Debatten - NRK Nett-TV

Debatten 15.03.12 - Vår 2012 - Debatten - NRK Nett-TV

Deabtten om asylbarna på Litteraturhuset.

No comments:

Post a Comment