Monday, March 5, 2012

Stoppa omedelbart utvisningar till Iran

Publicerad: 2012-03-05
51 rekommenderar
Normal text Stor text Extra stor text
Textstorlek:

DEBATTEN

Efter protester har ­Migrationsverket stoppat alla utvisningar till Syrien. Nu, menar debattörerna, måste man göra detsamma med Iran, där politiska flykt­ingar och konvertiter riskerar dödsstraff.

Stoppa omedelbart utvisningar till Iran

Debattörerna: Att konvertera från islam är belagt med dödsstraff

Tidigare i år pressades Migrationsverket av den massiva ­opinionen att stoppa alla utvisningar till Syrien. Den logiska följden är att alla utvisningar till blodiga diktaturer borde ­stoppas. Asylrörelsen i Stockholm har ­genom sitt arbete bidragit till att 13 utvisningar av politiska flyktingar till Iran stoppats sedan maj förra året. Det visar, precis som utvisningsstoppet till Syrien, att protester lönar sig.
I våras deklarerade den iranska regimen att alla som bedriver ­regimkritisk verksamhet i ­utlandet ska sättas i fängelse i 4-8 år. Alla politiska flyktingar ­såsom fackliga-, kvinnorätts- och demokratiaktivister som ­befinner sig i andra länder, inklusive Sverige, lever under hot.
Har man deltagit i demonstrationer, uttalat sig i media, talat på möten, blivit fotograferad och­ ­filmad, bloggat eller publicerat regimkritiskt material på sociala medier som Facebook, står man under ständig bevakning av den iranska diktaturen genom dess ambassad i Sverige.
Ambassaderna går längre än att över­vaka. Nyligen blev en tidigare iransk medborgare som nu lever i Frankrike, ­utsatt för ett mordförsök av en ambassadtjänsteman vid en demonstration i ­Paris. Detta filmades av flera och ambassadtjänstemannen greps.
Asylrörelsen har upprepade gånger försökt informera Migrationsverket om situationen i Iran: till exempel att den iranska regimen under förra året utfärdade nya ­direktiv enligt artikel 7 i Irans straffbalk – att fängsla och åtala ­politiska flyktingar som återvänder till Iran.
Effekten av den skärpta tolkningen är att det inte spelar någon roll huruvida de asylsökande i Sverige varit ledande eller politiskt aktiva över huvudtaget. Samtliga riskerar fängslande, tortyr och avrättning, oavsett om svenska Migrationsverket anser att de spelat en ledande roll eller inte . Slutsatsen är solklar alla utvisningar måste stoppas.
Förutom politiska flyktingar ­gäller detta också de som konverterat från islam. Irans ­nyligen ­genomförda översyn av Irans strafflag gör det möjligt för ­domare att fortsätta utdöma dödsstraff för konvertiter, trots att detta ­inte är inskriven i den iranska straff­lagen.
I den nya strafflagen har det införts hänvisningar till den iranska konstitutionens artikel 167, som i översättning lyder:
Domaren är skyldig att försöka avgöra varje enskilt fall på grundval av den kodifierade lagen. I ­ avsaknad av en sådan lag, måste han ge sin bedömning på grundval av officiella islamiska källor och autentisk fatwa.”
I praktiken innebär detta att strafflagen hänvisar till konstitutionen, som hänvisar till ­sharia- och hudud-regler. Domaren bör med andra ord använda sharia om brottet inte behandlas specifikt i strafflagen. Och enligt sharia, såsom den tolkas i Iran i dag, är konvertering från islam lika med dödsstraff.
I ett av de asylfall Asylrörelsen driver, för Mohammadreza Esfahani, fanns både intyg från hans kyrkoförsamling i Stockholm och dessutom en iransk dom på 10 års fängelse och 75 piskrapp i svart på vitt bland handlingarna när Migrationsverket avslog ärendet. Migrationsverket ­menar alltså att det är helt okej att Mohammadreza ska fängslas ­(eller avrättas: många fängelsestraff omvandlas till hängning) när han tvångsutvisas.
Det är ingen tillfällighet att Sverige prickas som inget ­annat land av FN:s tortyrkommitté.­ ­Regeringen och Migrations­verket skickar människor till fängelse och tortyr. Med de nya ­omständigheter i Iran vi nu ­redovisar finns det inga ursäkter kvar: Stoppa alla utvisningar nu!

Mattias Bernhardsson,
Asylrörelsen i Stockholm
Sissel Egeland,
skribent på Asylum Today i Norge
Nasi Payghambarian,
kampanjen för asyl åt Mohammadreza Esfahani
Amineh Kakabaveh,
föreningen ’Varken hora eller kuvad’
Dror Feiler,
musiker och politisk aktivist
Regina Lund,
artist
Jan Hammarlund,
artist

Kommentera

Välkommen att kommentera på Aftonbladet! Här är du med och skapar Sveriges mest engagerande mötesplats och nyhetskälla med viktig information, argument och synpunkter. Vi litar på att du håller en saklig ton och visar respekt för andra som deltar i diskussionen. Självklart skriver vi inte hatiska kommentarer på Aftonbladet. Och lika självklart står vi för det vi tycker. Kul att du vill vara med!
Med vänlig hälsning Jan Helin, chefredaktör.
Läs mer om kommentarer

No comments:

Post a Comment