Saturday, November 26, 2011

Alle skal med, unntatt...

Alle skal med, unntatt...

"Det er ingen menneskerett å få asyl" sa tidligere justisminister Knut Storberget. Men det er en menneskerett å behandles med likeverd. Vil Grete Faremo ha en bredere tilnærming til menneskerettighetene?

No comments:

Post a Comment