Sunday, March 4, 2012

Om Jean

AV Jonas Bergström

Diakonia i Kongo-Kinshasa bekräftar nu att pastor Jean har utsatts för tortyr. Nu är det dags för Billström att ta ansvar och se till att inga fler flyktingar utsätts för samma risk som Jean har utsatts för.

No comments:

Post a Comment