Friday, July 15, 2011

Barna blir hørt

 
Det feil at regjeringens asylpolitikk setter nasjonale hensyn foran barnets beste.

No comments:

Post a Comment