Friday, July 15, 2011

Barnets beste, Lønseth?


Det er en hån mot oss som kjemper for at barnas beste skal være førende for norsk politikk når Pål Lønseth hevder at dette er ivaretatt i det rettslige rammeverket.

No comments:

Post a Comment