Friday, July 15, 2011

Hvor er biskopene når verden brenner?

 
Biskopenes taushet når Norge driver krig i to land er ubehagelig og uforståelig.
 
For en drøy uke siden ble de papirløse iranerne og etiopierne som avholdt en fredelig demonstrasjon utenfor Oslo Domkirke kastet vekk av politiet. Domkirken hadde argumentert med brannfare, der de ba politiet om å få fjernet demonstrantene. Lederen for Antirasistisk Senter kommenterte politiaksjonen slik: «Når selv kirken setter brannreglement høyere enn medmenneskelighet er det på tide å rope et høyt varsku på vegne av hele vårt samfunns sjel.» Dette dramaet utenfor Oslo Domkirke gir imidlertid et godt utgangspunkt for å stille et annet spørsmål: Hvor er den norske kirken og kirkens biskoper når verden brenner, og Norge deltar i to angrepskriger mot land som aldri har angrepet oss?

No comments:

Post a Comment