Tuesday, February 7, 2012

Bjørg irene Karlsen: Behov for folkeopplysning


Jeg tenker på at det er et stort behov for folkeopplysning om hva som skjer i "skyggesamfunnet" i Norge med flyktninger som kommer hit. Stoltenberg blir mer og mer populær til tross for at regjeringen hans viser mer og mer menneskefientlighet mot flyktninger- dette harmonerer ikke ; uten sammenligning forøvrig; så ble Hitler kåret til årets mann i 1939 og Stalin i 1938 av Times Magasin i New York. Det viser at det ikke alltid er sammenheng mellom popularitet og human politikk. Jeg kan vel tenke meg at Hitler ble populær for sin fremgangsrike økonomiske politikk i Tyskland. Det kan muligens sammelignes med Stoltenberg, selv om vi ikke lever av å bygge en krigsindustri. Hva Stalin ble kåret for er jeg litt mer i tvil om.

No comments:

Post a Comment