Monday, February 20, 2012

IRANSK FAMILIEFAR RISIKERER Å BLI HENGT

maxim 026.JPG


IRANSK FAMILIEFAR RISIKERER Å BLI HENGT
- Migrationsverket avviser all dokumentasjon.

Den svenske regjeringen vil sende en iransk familiefar tilbake til Iran
selv om han risikerer dødsstraff. Fredag kom det endelige avslaget på
opphold.
- Det svenske Migrationsverket avviser all original dokumentasjon. Dette
skjer ofte i asylsøknader både i Norge og Sverige uttaler Bjørg Irene
Karlsen i Asylum-Today.

Den unge iranske familien består av Mohammadreza Hamedian Esfahani (35
år), hans kone Bahareh Pourfard (34 år) og to mindreårige barn, Asal (7år)
og Daniel (2 år). Deportasjonen til Iran er allerede på tirsdag 14.
Januar. Esfahani og Bahareh er kristne konvertitter noe som kan medføre
dødsstraff i Iran. Familiefaren, Mohammadreza, er dømt til 10 års fengsel
for frafall (apostasy), propaganda mot islam og å spre usannheter om
religionen. Straffen for frafall i følge iransk lov (den islamske
straffeloven) er døden ved henging. - Styresmaktene en uforutsigelige. En
rettskraftig dom på 10 år kan raskt omgjøres til henrettelse. Esfahani er
demokratiforkjemper og har vært aktiv både i Iran og i Sverige.

Tilsvarende saker i Norge.
Saken i Sverige aktualiseres av to andre deportasjoner fra Norge.
- Det er dessverre mange returer vi ikke vet så mye om. Norske og svenske
myndigheter bryr seg ikke om deres videre skjebne.
Rahim Rostami, 19 år, og Danial Hadikhanloo ble sendt ut fra Norge til
rettsforfølgelse i Iran. Begge endte i Evin fengsel beryktet for tortur.
Støttespillere i Norge kunne følge dem opp i Iran via et internasjonalt
nettverk.
Stavanger Aftenblad skrev om deres dramatiske historie 3. Februar. Bjørg
Irene Karlsen kjenner de to sakene godt og er både skremt og oppgitt.
UDI/UNE i Norge avviser all dokumentasjon rundt dette.

Godtar ikke dokumenter.
I Sverige har Asylum-Today sammen med Mission Free Iran fått innsyn i
saksdokumentene til familien Esfahani i Sverige.
- Migrationsverket skriver at de er skeptiske til at dåpsattest og
rettskraftig dom fra iranske myndigheter ikke har blitt levert inn
tidligere. De godtar ikke at moren til Esfahani var redd for å sende
originalene i posten og derfor ventet på at en person kunne bringe
dokumentene med seg ut av Iran. De forkaster et brev fra CityKyrkan i
Sverige som bekrefter at han er aktiv kristen og et støttebrev fra den
tidligere presidenten i den iranske republikk, Abol-Hassan Bani-Sadr. De
avgjorde saken uten å oversette dokumentet fra farsi til svensk. Dette
skriver de i avslaget og begrunner det med at de betviler dokumentenes
ektehet. Dette viser den arrogante holdningen som finnes. Man kan spørre
seg om de som sitter og tar avgjørelser forstår at det er mennesker som
kjemper for sine liv. Asylsøkerne spør oss om deres liv ikke er verdt det
samme som skandinaviske menneskers liv sier Bjørg Irene Karlsen.

Streng praksis.
Asylum-Today ser at Norge og Sverige har samme strenge praksis.
- UDI i Norge og Migrationsverket i Sverige anklager asylsøkerne for å
presentere forfalskede dokumenter uten at de begrunner hvorfor. Så kan man
spørre seg hva slags kunnskap UDI og Migrationsverket har om dokumentasjon
fra et så lukket land som Iran. Praksisen i begge land er at tvilen ikke
kommer "tiltalte" til gode. Det kan få fatale konsekvenser slik tilfelle
var for de to som ble sendt ut fra Norge.

Advokater mangler kunnskap.
Bjørg Irene Karlsen ser ofte at norske advokater ikke har nok erfaring og
innsikt i asylspørsmål og at sakene ikke er godt nok forberedt. Samtidig
er de advokatene som er dyktige asyladvokater overarbeidet, og asylsøkerne
i disse sakene har ofte knapt om tid. Det samme skjer i Sverige.
- Det kan bli skjebnesvangert for klientene. Vi har nå skrevet til
Sveriges rettssjef Mikael Ribbenvik og bedt ham ta initiativ til en
bedømningspraksis hvor tvilen kommer asylsøkerne til gode og at familien
Esfahani får opphold . Vi mener det er mer humant og i tråd med Den
europeiske menneskerettskonvensjonen og FN Verdenserklæring.
Mission Free Iran og Asylum-Today har nå koblet inn advokat Esmael Yari
som er tilknyttet European Organizaton of Iranian Refugees (EOIR). Han vil
ta saken inn for den svenske og europeiske domstolen.

Det iranske Parliament stemte tirsdag 7/2-2012 for en ny lov som gir dødsstraff for apostasi.
Situasjonen i denne saken er desto mer alvorlig nå, hvis Sverige opprettholder å deportere ham

Støtte til familien Esfahani.
Lørdag var det en demonstrasjon uten for Flen Forvär til støtte for
familien Esfahani hvor Iranske asylsøkere to initiativet.
- Det var en blandet forsamling av svensker, iranere, afghanere og folk
fra Nepal forteller Nasi Payghambarian som har hjulpet mange asylsøkere i
Sverige.
Esfahani, Bahareh og de to barna befinner seg nå på ukjent adresse i
påvente av at advokat Esmael Yari tar saken inn for de to rettsinstansene.
Kontaktliste og Linker

Dokumentasjon som kan fremskaffes:
- Advokat appell og Migrationsverkets endelige avslag i saken Esfahani,10
s pdf
- Iranske rettsdokumenter og dåpsattest, jpg (orignaler hos
Migrationsverket)

Tekst til de tre iranske rettsdokumentene:
1-Sentence with list of charges (dadnameh): Mohammadreza Hamedian Esfahani
is found guilty of propaganda and spreading of lies against Islam and
based on witnesses he is an apostate and Mohareb condemned to 10 years in
prison and 75 lashes.

2- Summons for Mohammadreza Hamedian Esfahani to appear in the court
(ehzahrieh)

3- Subpoena or decree of warning for Mohammadreza Hamedian Esfahani to
show up with evidence (ekhtarieh)

- Landinfo Iran om kristne konvertitter
- Stavanger Aftenblad reportasje, fire utsendt fra Norge til fengsel, to
til Iran, 3 s pdf - Fotografier av Rahmir og Danial (omtalt i Stavanger
Aftenblad)

Asylum-Today arbeider vederlagsfritt med selvstendige saker de mener er
urettmessig avvist og hvor klienten har et klart beskyttelses behov.
Bistand til advokater. Organisasjonen arbeider for en mer human
asylpolitikk i tråd Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FN
Verdenserklæring. De deltar i den offentlige debatten om papirløses rett
til arbeid og helsetjenester, familiegjenforening, stopp i retur av
enslige mindreårige asylsøkere med eller uten dubliner status og stopp av
deportasjoner til brutale regimer.

KONTAKTPERSONER
Advokat Esmael Yari
mob: +31657006565
fax: +31408484937
mail: asylum@future-iala.com
skype: Future IALA

Mission Free Iran, Ahmad Fatemi
mob: +46498 494070 / +4673 520 3817
mail: hmdftm@gmail.com
skype: Ahmad Fatemi

Mohammadreza Hamedian Esfahani (kallenavn Maxim)
Sitter på Flen forvär i Sverige
Direkte mobil til ham:
+46700256506

Asylum-Today, Bjørg Inger Karlsen
mob: 976 10 075
mail: bjørg.irene.karlsen@sjomannskirken.no
skype: bjørg irene karlsen

Asylum-Today, Sissel Egeland
mob: 995 03 812
mail: denmark@online.no
skype: sisselli

Hvis noen er vanskelig å nå kontakt meg: Asylum-Today, Mona Bentzen
mob: 995 80 388
mail: monabentzen@bek.no
skype: mona.bentzen

LINKER:
Mission Free Iran:
http://missionfreeiran.org/2012/02/10/sweden-todeport-christian-esfahani/

European Organizaton of Iranian Refuges (EOIR):
http://www.eoir.eu

http://www.iranianminorities.org/
Landinfo IRAN- Kristne og konvertitter http://landinfo.no/id/416.0

Konvertittdom I Borgarting lagmannsrett- vunnet av advokat Arild Humlen:

Artikler i Stavanger Aftenblad
Asylum-Today:
No comments:

Post a Comment