Monday, February 20, 2012

IRANSK FAMILIEFAR RISIKERER Å BLI HENGT


IRANSK FAMILIEFAR RISIKERER Å BLI HENGT
- Migrationsverket avviser all dokumentasjon.

Den svenske regjeringen vil sende en iransk familiefar tilbake til Iran selv om han risikerer dødsstraff. Fredag kom det endelige avslaget på opphold.
– Det svenske Migrationsverket avviser all original dokumentasjon. Dette skjer ofte i asylsøknader både i Norge og Sverige uttaler Bjørg Irene Karlsen i Asylum-Today.

Den unge iranske familien består av Mohammadreza Hamedian Esfahani (35 år), hans kone Bahareh Pourfard (34 år) og to mindreårige barn, Asal (7år) og Daniel (2 år). Deportasjonen til Iran er allerede på tirsdag 14. Februar. Esfahani og Bahareh er kristne konvertitter noe som kan medføre dødsstraff i Iran. Familiefaren, Mohammadreza, er dømt til 10 års fengsel for frafall (apostasy),  propaganda mot islam og å spre usannheter om religionen.  Straffen for frafall i følge iransk lov (den islamske straffeloven) er døden ved henging.  - Styresmaktene en uforutsigelige. En rettskraftig dom på 10 år kan raskt omgjøres til henrettelse. Esfahani er demokratiforkjemper og har vært aktiv både i Iran og i Sverige. 

Tilsvarende saker i Norge.
Saken i Sverige aktualiseres av to andre deportasjoner fra Norge.
- Det er dessverre mange returer vi ikke vet så mye om. Norske og svenske myndigheter bryr seg ikke om deres videre skjebne.
Rahim Rostami, 19 år, og Danial Hadikhanloo ble sendt ut fra Norge til rettsforfølgelse i Iran. Begge endte i Evin fengsel beryktet for tortur. Støttespillere i Norge  kunne følge dem opp i Iran via et  internasjonalt nettverk.
Stavanger Aftenblad skrev om deres dramatiske historie 3. Februar. Bjørg Irene Karlsen kjenner de to sakene godt og er både skremt og oppgitt. UDI/UNE i Norge avviser all dokumentasjon rundt dette.

Godtar ikke dokumenter.
I Sverige har Asylum-Today sammen med Mission Free Iran fått innsyn i saksdokumentene til familien Esfahani i Sverige.
- Migrationsverket skriver at de er skeptiske til at dåpsattest og rettskraftig dom fra iranske myndigheter ikke har blitt levert inn tidligere. De godtar ikke at moren til Esfahani var redd for å sende originalene i posten og derfor ventet på at en person kunne bringe dokumentene med seg ut av Iran. De forkaster et brev fra CityKyrkan i Sverige som bekrefter at han er aktiv kristen og et støttebrev fra den tidligere presidenten i den iranske republikk, Abol-Hassan Bani-Sadr. De avgjorde saken uten å oversette dokumentet fra farsi til svensk. Dette skriver de i avslaget og begrunner det med at de betviler dokumentenes ektehet.  Dette viser den arrogante holdningen som finnes. Man kan spørre seg om de som sitter og tar avgjørelser forstår at det er mennesker som kjemper for sine liv. Asylsøkerne spør oss om deres liv ikke er verdt det samme som skandinaviske menneskers liv sier Bjørg Irene Karlsen.

Streng praksis.
Asylum-Today ser at Norge og Sverige har samme strenge praksis.
- UDI i Norge og Migrationsverket i Sverige anklager asylsøkerne for å presentere forfalskede dokumenter uten at de begrunner hvorfor. Så kan man spørre seg hva slags kunnskap UDI og Migrationsverket har om dokumentasjon fra et så lukket land som Iran. Praksisen i begge land er at tvilen ikke kommer ”tiltalte” til gode. Det kan få fatale konsekvenser slik tilfelle var for de to som ble sendt ut fra Norge.

Advokater mangler kunnskap.
Bjørg Irene Karlsen ser ofte at norske advokater ikke har nok erfaring og innsikt i asylspørsmål og at sakene ikke er godt nok forberedt. Samtidig er de advokatene som er dyktige asyladvokater overarbeidet, og asylsøkerne  i disse sakene har ofte knapt om tid. Det samme skjer i Sverige. 
- Det kan bli skjebnesvangert for klientene. Vi har nå skrevet til Sveriges rettssjef Mikael Ribbenvik og bedt ham ta initiativ til en bedømningspraksis hvor tvilen kommer asylsøkerne til gode og at familien Esfahani får opphold . Vi mener det er mer humant og i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FN Verdenserklæring.
Mission Free Iran og Asylum-Today har nå koblet inn advokat Esmael Yari som er tilknyttet European Organizaton of Iranian Refugees (EOIR). Han vil ta saken inn for den svenske og europeiske domstolen.

Støtte til familien Esfahani.
Lørdag var det en demonstrasjon uten for Flen Forvär til støtte for familien Esfahani hvor Iranske asylsøkere tok initiativet.
 -  Det var en blandet forsamling av svensker, iranere, afghanere og folk fra Nepal forteller Nasi Payghambarian som har hjulpet mange asylsøkere i Sverige.
Esfahani, Bahareh og de to barna befinner seg nå på ukjent adresse i påvente av at advokat Esmael Yari tar saken inn for de to rettsinstansene.


Dokumentasjon som kan fremskaffes:
- Advokat appell og Migrationsverkets endelige avslag i saken Esfahani,10 s pdf
- Iranske rettsdokumenter  og dåpsattest, jpg (orignaler hos Migrationsverket)
Tekst til de tre iranske rettsdokumentene:
1-Sentence with list of charges (dadnameh): Mohammadreza Hamedian Esfahani is found guilty of propaganda and spreading of lies against Islam and based on witnesses he is an apostate and Mohareb condemned to 10 years in prison and 75 lashes.

2- Summons for Mohammadreza Hamedian Esfahani to appear in the court (ehzahrieh)

3- Subpoena or decree of warning for Mohammadreza Hamedian Esfahani to show up with evidence (ekhtarieh)

- Landinfo Iran om kristne konvertitter
- Stavanger Aftenblad reportasje, fire utsendt fra Norge til fengsel, to til Iran, 3 s pdf   - Fotografier av Rahmir og Danial (omtalt i Stavanger Aftenblad)

Asylum-Today arbeider vederlagsfritt med selvstendige saker de mener er urettmessig avvist og hvor klienten har et klart beskyttelses behov. Bistand til advokater. Organisasjonen arbeider for en mer human asylpolitikk i tråd Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FN Verdenserklæring. De deltar i den offentlige debatten om papirløses rett til arbeid og helsetjenester, familiegjenforening, stopp i retur av enslige mindreårige asylsøkere med eller uten dubliner status og stopp av deportasjoner til brutale regimer.


KONTAKTPERSONER
Press Contact Sweden:
Nasi Payghambarian
mob: 0046735093399
ropa596@hotmail.com


Lawyer Esmael Yari
mob: +31657006565
fax: +31408484937
skype: Future IALA

Mission Free Iran, Ahmad Fatemi
mob: +46498 494070 / +4673 520 3817
skype: Ahmad Fatemi


Mohammad Reza Esfahani Hamedian (
alias Maxim)
Flen detention in Sweden
Direct mobile to him:
+46700256506


Asylum-Today, Bjorg Inger Karlsen
mob: 976 10 075
skype: Bjørg Irene Karlsen


Asylum-Today, Sissel Egeland
mob: 995 03 812
skype: sisselli mail:

If someone has difficulty reaching the above, contact : Asylum-Today, Mona Bentzen
mob: 995 80 388
skype: mona.bentzen

SAKSDOKUMENTER
Saksdokument - klage og avslag
Iransk dåpsattest
Iranske dommer
Brev fra tidligere president i den Islamske republikk
Foto familien Hafahani
Foto Rahim og Danial (Stavanger Aftenblad reportasjen)

European Organizaton of Iranian Refuge (EOIR)
http://www.eoir.eu

Country Info Iran-Christians and converts.
Landinfo.

Judgement by the
Appeal Court, won by a lawyer Arild Bumble Bee:
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2010-195609.html


Esfahani
's political activity in Sweden:
http://www.youtube.com/watch?v=gKKNysa8KMc


Artikler i Stavanger Aftenblad


Artikler i Nettavisen

Asylum-Today:


No comments:

Post a Comment