Friday, February 24, 2012

Pressmeddelande: Rättegång för avvisnings-blockad

Pressmeddelande: Rättegång för avvisnings-blockad


Fredag den 24:e februari                          
Måndagen den 27 februari klockan 09:00 står Jonas Lundström, aktiv i Aktion mot deportation, åtalad i Attunda tingsrätt för ”skadegörelse”. Lundström greps den 20 september 2011 i Märsta och hölls av polisen under 16 timmar misstänkt för skadegörelse och våldsamt motstånd. Sammanhanget utgjordes av en blockad mot en mass-deportation till Irak, och var en i en lång rad liknande aktioner under de senaste åren runtom i landet. Under blockaderna, där sammanlagt flera hundra personer deltagit, har människor tillsammans sökt att försvåra tvångsavvisningarna genom att med sina kroppar ställa sig i vägen för transporterna.
-          Att på olika sätt försvåra deportations-verksamheten är en viktig del i arbetet för en friare och fredligare värld, säger Jonas Lundström, 37-årig tvåbarnspappa från Örebro.
Lundström förnekar brott och menar att det i det här fallet är statens verksamhet som verkligen gör skada, och han ser blockaderna och sina aktiviteter den 20 september som ett sätt att ingripa mot det han betraktar som ett systematiskt förtryck av flyktingar.
USA:s invasion under falska förespeglingar i Irak 2003 har lett till en situation där hundratusentals människor har dödats och många fler drabbats av skador, trauman och fattigdom. Sverige har understött USA bland annat genom sin vapenexport, numera den högsta i världen räknat per capita. Från situationen i Irak har miljoner människor flytt, och en del av dem har kommit till Sverige. Att Sverige fängslar och med tvång och våld söker deportera tusentals människor till en hotfull och osäker situation i Irak är något som kritiserats av bland annat människorättsgrupper, FN:s flyktingorgan UNHCR och Iraks regering.
Enligt Aktion mot deportation är nationsgränser politiska konstruktioner som de aktiva menar att de saknar både moralisk skyldighet och intresse av att acceptera och upprätthålla. Aktion mot deportation anser att nationalstaternas kontroll av migrationen bygger på en rasistisk och historiskt orättvis grund och ser det som sin rätt och skyldighet att agera och göra motstånd utan att begränsas av statens ramar.
Kontakt
Jonas Lundström, e-post@jlundstrom.se, tel 0768567533 (obs fre 24e-sön kl 16:30), 0736725039 (sön kl 17 – mån kl 18), annars 019360301.
Web
https://www.facebook.com/aktionmotdeportation www.aktionmotdeportation.se
En personligt hållen rapport från den aktuella blockaden av signaturen Tomas, återfinns här:http://www.aktionmotdeportation.se/post/101

No comments:

Post a Comment