Monday, February 20, 2012

Foreningen av tolvte januar ser med stor uro på meldingene fra Iran om endringer i straffeloven som øker risikoen for dødsstraff for konvertitter

Foreningen av tolvte januar ser med stor uro på meldingene fra Iran om endringer i straffeloven som øker risikoen for dødsstraff for konvertitter


http://tolvtejanuar.org/2012/02/19/ukas-kommentar-fra-foreningen-av-tolvte-januar-19-februar-2012/

No comments:

Post a Comment