Wednesday, February 29, 2012

Jean utvisades till tortyr i Kongo - Nu JO-anmäls Migrationsverket och Migrationsdomstolen

Onsdagen den 29:e februari 2012

Jean utvisades till tortyr i Kongo - Nu JO-anmäls Migrationsverket och Migrationsdomstolen

#PastorJean
Jag änmäler Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Stockholm då deras agerande och beslut att utvisa pastorn och regimkritikern Jean Kabuidibuidi till Kongo ledde till att han greps och torterades.
Jean greps direkt på flygplatsen och togs till ett privat fängelse där han misshandlades och torterades. Bevis för detta finns bland de bilagade länkarna.

Enligt brottsbalken 3 kap 8 § kan den som genom oaktsamhet vållat någon kroppsskada eller sjukdom dömas. Enligt Utlänningslagen 12 kap 1 § får avvisning och utvisning av en utlänning "aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning...".
Alla brev, överklaganden, inlagor och intyg som lämnats in till Migrationsverket och Migrationsdomstolen har visat sig vara riktiga. Migrationsverket och Migrationsdomstolen har genom sina beslut visat prov på stor oaktsamhet vilket resulterat i att Jean utsattes för tortyr.

Mattias Bernhardsson, aktiv i Asylrörelsen i Stockholm

Läs tidigare artikel om Jean på RS Haninge

Länkar/Bilagor:
http://bambuser.com/v/2404639
http://i.imgur.com/tFzc9.jpg
http://bergstromjonas.se/2012/02/jeans-berattelse-ord-for-ord/
http://bergstromjonas.se/2012/02/bilderna-som-visar-att-pastor-jean-utsatts-for-tortyr-obs-starka-bilder/
http://www.flyktingbloggen.org/2012/02/utkastad-ur-sverige-torterad-i-natt/
http://www.stefansward.se/2012/02/24/pressmeddelande-dodshotad-regimkritiker-utvisad-under-stort-hemlighetsmakeri/
http://www.socialisterna.org/sv/2/1/7828/
http://www.expressen.se/nyheter/pastor-jean-utvisad---torterad-i-hemlandet/

No comments:

Post a Comment