Monday, February 20, 2012

Irans nye straffelov må endre norsk praksis

15.02.2012 11:09

Irans nye straffelov må endre norsk praksis

- At Iran innfører obligatorisk dødsstraff for frafalne må få umiddelbare konsekvenser for hvordan norsk utlendingsforvaltning behandler asylsøkere fra Iran som har konvertert, sier Geir Jørgen Bekkevold.

Geir J. Bekkevold
Foto: Gunnhild Sørås
Han mener Norge svekker sitt internasjonale omdømme når konvertitter blir returnert til forfølgelse i Iran.
- Nå står det svart på hvitt i Irans straffelov at konvertitter får dødstraff dersom de returneres. Tidligere har norsk utlendingsforvaltning forfektet at så lenge konvertitten holder sin tro som en privat sak, så vil vedkommende være trygg ved retur. Denne praksisen må nå opphøre, sier Bekkevold.

No comments:

Post a Comment