Wednesday, February 22, 2012

Norge bekymret for iransk dødsdom

Nyhet, 20.02.2012

Norge bekymret for iransk dødsdom

- Utenriksdepartementet er dypt bekymret over nyheten om mulig snarlig fullbyrdelse av dødsdommen mot den canadisk-iranske webdesigneren Saeed Malekpour. Vi oppfordrer iranske myndigheter til å stoppe en eventuell henrettelse, sier statssekretær Gry Larsen.

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/doedsdom_malekpour.html?id=673133

No comments:

Post a Comment