Friday, February 24, 2012

Iran: Strammer jerngrepet på nett

Iran: Strammer jerngrepet på nett
Fredag: 24.02.2012  / Skrevet av: Maria Løvik og Laila Belle
Overvåkingskameraer på alle landets internettkafeer, registrering av internettbrukere og planer om å innføre et iransk intranett som skal erstatte det globale nettet. Slik intensiverer det iranske regimet sin overvåkning av folkets tanker og meninger.
Nylig innførte iranske myndigheter nye regler for alle landets internettkafeer. Disse reglene krever at alle besøkende ved nettkafeene skal registrere seg med navn, telefonnummer og nasjonalt ID-nummer.

Tirsdag kommer Amnesty med en fersk rapport om hvordan regimet i Iran knuser alle kritske ytringer, både på nett og ellers.

For å følge brukernes digitale fotspor skal det føres logg over surfingen til alle besøkende, og samtlige av Irans internettkafeer er pålagt å installere overvåkningskameraer som skal gå i kontinuerlig opptak i lokalene.

Sist uke kom nok en nettblokade fra myndighetene.


Forsøk på å motvirke opprør

Iran er allerede et av de mest avanserte landene i verden når det gjelder sensur og kontroll av Internett. Nå legger styresmaktene opp til en enda strengere linje.

Iran blir tema i FNs Menneskerettighetsråd fra mandag 27. februar. Her kan Norge påvirke Irans myndigheter, som medlem av rådet.

- Innføringen av de nye reglene er en viktig del av regimes arbeid med å lukke alle kanaler for å dele tanker og ideer. De har lært av protestene i Iran 2009 og av den arabiske våren. Nå gjør alt de kan for å hindre opptøyer, sier Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights.

Under protestene i forbindelse med valget i 2009 brukte det iranske folket internett og sosiale medier aktivt for å organisere seg og dele sine synspunkter og ideer. I etterkant av protestene har iranske styresmakter brukt store ressurser på å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

Les Amnestys rapport "From Protest to Prison", som beskriver hvordan unge journalister, studenter, aktivister og religiøse ledere som uttrykte kritikk etter valget i 2009 ble fengslet, torturert og mange dømt til døden.

Utvikler internt halal- nett

Et av tiltakene som har blitt iverksatt etter 2009 er opprettelsen av et eget cyberpoliti. I tillegg til overvåking av nettet og hacking av nettsider, er en viktig del av deres arbeidet å innføre et eget iransk intranett.

Det såkalte halal-nettet, eller det «rene» nettet, skal være adskilt fra det globale nettet, og dermed gi regimet full kontroll over kommunikasjon og deling av informasjon over nett.

Planen var at det interne nettverket skulle innføres i begynnelsen av 2012, men dette har ennå ikke skjedd.

- Det er et langsiktig prosjekt, men iranske myndigheter har gitt utrykk for at det skal startes i løpet av de kommende ukene, sier Amiry-Moghaddam.

Han mener det er svært trolig at det interne nettet blir en realitet i Iran.

- Irans regime har brukt store ressurser på å lønne alle menneskene som jobber med dette prosjektet, og det er noe som har høy prioritet. Det er et ambisiøst prosjekt, men også et ambisiøst regime. De gjør det de må for å bli sittende med makten, sier han.

Dømt til døden

Med stadig hyppigere arrestasjoner av bloggere, journalister, og internettaktivister, viser iranske myndigheter at de slår hardt ned på uønsket aktivitet på internett.

Nylig fikk den iranske webdesigneren Saeed Malekpour (35) bekreftet sin dødsdom  etter å ha laget et program som etter anklagene også skal ha blitt brukt til å laste opp pornografiske bilder.

Dommen mot Malekpour er et ledd i det Amnesty beskriver som en målrettet jakt på internettbrukere for å kneble ytringsfriheten.

Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights sier dommen mot Saeed Malekpour sender ut et veldig tydelig budskap til andre som jobber gjennom internett.

- Nå viser regimet tydelig at de mener alvor. Det er ikke lenger snakk om et eller to år i fengsel for uønsket nettaktivitet. Nå er konsekvensen dødsstraff.

No comments:

Post a Comment